Gedragscode

Hieronder vind je de nieuwe gedragscode van C.K.V. Vlug en Vaardig. Met deze gedragscode willen we iedereen die met C.K.V. Vlug en Vaardig in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste omgangsvormen op de club. Of je nu spelend lid, trainer, teamleider, ouder, toeschouwer of commissielid bent; we moeten afspraken maken die we met elkaar willen naleven, met als belangrijkste doel: de goede sfeer op de club behouden en vervelende incidenten voorkomen.

Als wij met zijn allen bekend zijn met de gedragscode en de regels consequent naleven, dan wordt korfballen en kijken naar onze spelers en speelsters een nog aangenamere ervaring.

De code is met zorg opgesteld, maar mocht je toch nog essentiële zaken missen, dan kun je dit natuurlijk aangeven bij onze vertrouwenspersoon zie hiervoor de contact pagina van het Bestuur

De trainers, coaches en begeleiders van jeugdsporters en kwetsbare groepen worden geacht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de Gedragscode Sociale Veiligheid (GSV) van de gemeente Amsterdam te overleggen.

Namens,

Het bestuur van C.K.V. Vlug en Vaardig